نحوه درخواست تایدیه تحصیلی قابل توجه پذیرفته شدگان جدید کارشناسی/نحوه درخواست تاییدیه تحصیلی

برای درخواست تاییدیه تحصیلی نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نمی باشد. دانشجویان جدید می بایست به سامانه اینترنتی تاییدیه تحصیلی آموزش و پرورش، به آدرس emt.medu.ir مراجعه و درخواست تاییدیه تحصیلی خود را ثبت نمایند
ثبت کد رهگیری اخذ شده از این سامانه، در زمان ثبت نام و بارگذاری اطلاعات در سامانه گلستان لازم است
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر