لغو معافیت تحصیلی(مهم برای آقایان) احتراما دانشجویانی که تاکنون جهت صدور معافیت تحصیلی اقدام ننموده اند( بویژه ورودی های نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99) هرچه سریعتر جهت مکاتبه با نظام وظیفه به مسئولین آموزش(آقای جعفری مستقر در قسمت فناوری اطلاعات مرکز شهرکرد) مراجعه نمایید. در صورت عدم مراجعه تا پایان خرداد ماه 1399 مسئولیت اضافه خدمت یا عدم صدور معافیت به عهده دانشجو خواهد بود و دانشگاه از این بابت هیچ تعهد و مسولیتی نخواهد داشت.
شماره تماس آقای جعفری:09132813735
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر