تعیین محل آزمون

جهت انتخاب محل آزمون خود مي توانند از ساعت 12 مورخ  99/02/07 الي 99/02/24از مسير زير اقدام نماييد:
 

ورود به منوي 1- آموزش 2- دانشجو 3- درخواست ها 4- انتخاب محل آزمون

 

توجه 1:دانشجويان بدهكار پس از 24 ساعت  از زمان پرداخت شهريه قادر به انتخاب محل آزمون خود مي باشند .

 

توجه 2:در مراكز تهران جنوب , تهران شمال ,تهران غرب  ,دانشجو  صرفا مجاز به انتخاب يكي از اين مراكز مطابق با رشته اجرايي در هر يك از اين مراكز مي باشد.در انتخاب مركز تهران شرق  كنترل محدوديت رشته دانشجو  وجود ندارد.

 

توجه 3:دانشجويان برون مرزي مجاز به انتخاب محل آزمون نمي باشندو درصورتيكه نياز به اين اقدام دارند مي بايست درخواست خود را به دفتر برنامه ريزي وهماهنگي مراكز بين الملل ارسال نمايند.

 

توجه 4 : اگر دانشجويي قصد ندارد كه محل آزمون خود را خارج از مركز تحصيلي خود قرار دهد نياز به انجام عمليات در اين پردازش ندارد.

توجه 5: حتما پس از انتخاب محل آزمون  نسبت به چك گزارش 428 در سامانه گلستان جهت بررسي حوزه امتحاني خود اقدام نماييد

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر