آرم دانشگاه
برگزاری آزمون های معرفی به استاد و تک درس قابل توجه دانشچویان گرامی
آزمون های معرفی به استاد و تک درس در تاریخ 12/06/1397  راس ساعت 10 صبح برگزار میگردد. لازم به ذکر است که این آزمون فقط شامل دانشجویانی می شود که با دو عنوان درس نظری فارغ التحصیل می شوند ( نباید در نیمسال تابستان هیچ درسی اخذ کرده باشند)
همچنین دانشجویان می بایست از طریق مسیر پیشخوا ن سستم گلستان اقدام به ثبت نام نمایند و امتحان از طرق دیگر انجام نخواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر