آرم دانشگاه
آزمون تک درس و معرفی به استاد
آزمون تک درس و معرفی به استاد نیمسال اول سال تحصیلی 97-98 راس ساعت 10 صبح مورخ 30/07/1397 در دانشگاه پیام نور واحد شلمزار برگزار می گردد.
دانشجویان قبل از ثبت نام می بایست از طریق مسیر سیستم گلستان-> پیشخوان  اقدام به ثبت نام نمایند.
به هیچ وجه به درخواست های خارج از سیستم گلستان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر