آرم دانشگاه
دریافت پیامک

راهنمای عضویت و شیوه فعال سازی دریافت پیامک در سامانه 4060

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، راهنمای عضویت و شیوه فعال سازی دریافت پیامک در سامانه 4060 از طریق لینک ذیل قابل دسترسی است.

دریافت فایل

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر