سرپرست دانشگاه

و نام خانوادگی

 داوود مهدوی

مرتبه علمی

استادیار

پست الکترونیکی

dmahdavi@pnu.ac.ir

شماره تلفن

32251533 - 32223328

تلفن همراه

دورنگار

32223328 - 32251533

سوابق تحصیلی

دانشگاه دوره کارشناسی کارشناس جغرافیای انسانی ( گرایش برنامه ریزی شهری) از دانشگاه اصفهان
دانشگاه دوره کارشناسی ارشد: کارشناس  ارشد رشته  جغرافیا و برنامه ریزی روستایی از دانشگاه تربیت مدرس (TMU )
دانشگاه دوره دکتری: دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی از دانشگاه تربیت مدرس (TMU)  .

زمینه های تحقیقاتی فعال

1- توسعه پایدار روستایی
2- توسعه و عمران روستایی، شهری و منطقه ایی
3- برنامه ریزی و توسعه  گردشگری روستایی و اکوتوریسم
4- برنامه ریزی کالبدی سکونتگاه های روستایی
5- آسیب شناسی مسایل روستایی ،فقر روستای

سوابق آموزشی

تدریس دروس دوره کارشناسی:
1. روش تحقیق نظری و عملی
2. سیستم اطلاعات جغرافیایی  (
GIS)
3. جغرافیای روستایی ایران
4. مبانی جغرافیای  شهری
5. مبانی جغرافیای گردشگری
6. کاربرد کامپیوتر و 
IT  در جغرافیا
7. تفسیر و کاربرد عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ایی
8. کاربرد توان های محیطی در برنامه ریزی شهری
9. سیاست و فضا

تدریس دروس در دوره کارشناسی ارشد:
1- روش تحقیق در برنامه ریزی روستایی
2- مدیریت روستایی
3- برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران
4- کارگاه برنامه ریزی روستایی (پروژه)
5- پروژه مطالعات روستایی

ü       مدرس  و مدیر گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور،  مرکز شهرکرد

ü      مدرس گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور ، واحد فرخ شهر

ü      مدرس گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور ، مرکز شاهین شهر

ü      مدرس گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

مدرس گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

سوابق پژوهشی

v      سوابق علمی- پژوهشی :

ü      مقالات منتشر شده در مجلات و نشریات تخصصی

 1. مقاله علمی _ پژوهشی ((تحلیلی بر مشارکت­های سنتی روستائیان و اثرات آن در نواحی روستایی ایران(مورد: شیوه­ی کشت برنج در روستای شهریار،استان چهارمحال و بختیاری))) فصلنامه علمی_ پژوهشی   تحقیقات جغرافیایی، دانشکده جغرافیای دانشگاه  اصفهان ، 1393.
 2. مقاله علمی _ پژوهشی (( طرّاحی راهبردهای توسعه پایدار گردشگری روستاهای تاریخی- فرهنگی ایران)) فصلنامه علمی_ پژوهشی  جغرافیا و برنامه ریزی، دانشکده جغرافیای دانشگاه  تبریز ، 1393.
 3. مقاله علمی _ پژوهشی ((تدوین راهبردهای توسعه مدیریت روستایی ایران با استفاده از رویکرد برنامه ریزی استراتژیک)) فصلنامه علمی_ پژوهشی  پزوهشهای روستایی، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران ، 1392.
 4. مقاله علمی _ پژوهشی ((ارائه الگو ی برنامه ریزی راهبردی توسعه توریسم پایدار روستایی ( مورد دهستان لواسان کوچک ))) فصلنامه علمی_ پژوهشی  پزوهشهای روستایی، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران ، 1392.
 5. مقاله علمی _ مروری(( تدوین الگوی مطلوب مدیریت نوین روستایی در ایران)) گاهنامه پژوهشی دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری، 1391
 6. مقاله علمی _ پژوهشی (( فرآیند بومی سازی شاخص های توسعه پایدار گردشگری روستایی در ایران)) فصلنامه علمی_ پژوهشی  پزوهشهای روستایی، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران ، 1389.
 7. مقاله علمی _ پژوهشی ((ارزیابی پایداری توسعه گردشگری روستایی در ایران، مورد : روستاهای تاریخی – فرهنگی کشور)) فصلنامه علمی_ پژوهشی  مطالعات جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طبا طبایی ، 1389.
 8. مقاله علمی _ پژوهشی (( راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از SWOT، مورد: لواسان کوچک )) فصلنامه علمی_ پژوهشی مدرس، دانشکده ادبیات دانشگاه تربیت مدرس ، تابستان 1385 .
 9. مقاله علمی _ مروری (( فلسفه جغرافیا : معرفی و بررسی کتاب فلسفه جغرافیا دکتر شکوئی )) ماهنامه کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، 1385 .
 10. Mahdavi, Davood, (1013. ) Practical model for Measuring progress towards Sustainable rural tourism development (SRTD) in rural area of Iran ,  international research journal of applied and basic sciences
 11. مقاله علمی _ ترویجی ((سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS) و کاربرد آن در مدیریت امنیتی – انتظامی بحران،

ü      مقالات منتشر شده در کنفرانس ها و همایش های ملی و بین المللی

1.     مقاله (( ارزیابی نقش کارآفرینی اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی، دهستان قلعه تل) )) دومین همایش بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی قم، 1392

2.     مقاله(( تحلیلی بر اجرای طرح های توسعه باغی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی نواحی روستایی(مطالعه موردی: روستاهای دهستان سامان )))، دومین همایش بین المللی مدیریت کارآفرینی و توسعه اقتصادی، قم، 1392

3.     مقاله((اولویت بندی سکونتگاههای روستایی آسیب پذیر از نظر بحرانهای محیطیبا استفاد ه از فنون تصمیم گیری چند معیاره(مورد:دهستان مشایخ)))، همایش هفته پژوهش دانشگاه پیام نور استان اصفهان،1392

4.        مقاله(( بررسی اثرات تغییر اقلیم بر روند بارش های فصل بهار در استان کردستان)) ، همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی

5.    مقاله(( نقدی برنظام مدیریت محلی روستایی درایران با تاکید برشوراها و دهیاری ها)) همایش هم اندیش شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز، شهرداری تهران،، تهران ، 1391

6.     مقاله(( تحولات ساختار کالبدی مناطق روستایی پس از تبدیل شدن به شهر(نمونه موردیروستاشهرکانی سور))) کنفرانس بین المللی سکونتگاه های روستایی مسکن و بافت، بنیاد مسکن ، تهران ، 1389.

7.     مقاله همایش ملی (( نقش صنایع دستی در توسعه ملی با تاکید بر توسعه اقتصادی )) ، اولین همایش ملی توسعه فعالیت های اقتصادی ایران ، دانشگاه پیام نور و وزارت اقتصاد و دارائی کشور، بهمن ماه 1387.

طرح های پژوهشی

1.        مجری طرح (( طرح تدوین استراتژی برای هسته های مطالعاتی استانها ))، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و وزارت بازرگانی، مدیریت پژوهشهای استانی، 1384 .

2.         مجری طرح (( سنجش رضایت از عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی ( راهور) ناجا))، دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه نیروی انتظامی ،1387

3.        مدیر طرح  (( طرح  بهسازی روستای نمونه حسن آباد)) ،از توابع شهرستان  دامغان، استان سمنان، شرکت مهندسین مشاور محیط اندیش پایدار و  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان  سمنان ، 1389 .

4.        مجری(مشاور) در (( طرح های  هادی روستایی آریسمان و ده آباد)) ،از توابع شهرستان نطنز، استان اصفهان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان ، 1386- 1385 .

5.        مجری در (( طرح های هادی روستایی کشقلامان و  رکن آباد)) ،از توابع شهرستان  میناب، استان هرمزگان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان  هرمزگان ، 1389 .

6.        مجری در (( طرح های  هادی روستایی باغ علیا و باغ سفلی )) ،از توابع شهرستان  پل دختر، استان لرستان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان  ارستان ، 1390 .

7.        مجری در (( طرح هادی روستایی سلمان آباد)) ،از توابع شهرستان ورامین، استان  تهران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران ، 1390.

8.        همکار اصلی در طرح (( راهکارهایی برای تدوین شاخص های امنیت گردشگری خارجی در ایران)) ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، 1385.

9.        همکاری در طرح توسعه وعمران ناحیه تربت جام ، مهندسین مشاور عرصه ، 1381

10.     همکاری در طرح توسعه وعمران ناحیه یزد ، مهندسین مشاور عرصه، 1382 

11.     همکاری در طرح ((طرح تدوین شاخص های توسعه پایدار روستایی )) ، وزارت جهاد کشاورزی و  شرکت مهندسین مشاور سبز اندیش پایدار ( ساپ)، 1387

12.     همکاری در طرح (( امکانسنجی استقرار احدهای خدماتی رفاهی بین راهی در مناطق روستایی )) ، پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی وزارت کشور، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 1388

13.     همکاری در طرح (( مکانیابی و تدوین استاندارد های مناطق نمونه گردشگری در ایران ))، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 1385.

14.     مدیر گروه بخش مطالعات اجتماعی- فرهنگی در طرح (( مطالعات اجتماعی – اقتصادی و آمایش بلوک اناران ، شرکت مهندسی توسعه نفت)) وزارت نفت، مهندسین مشاور محیط اندیش پایدار 1387.

15.     همکاری در (( طرح جامع آمایش سرزمینی نیروی انتظامی ( ناجا ) و ساماندهی کلانتری و پاسگاهای ناجا بوسیله GIS )) ، معاونت طرح و بر نامه وبودجه ناجا اداره کل برنامه ریزی، به مدت یکسال،1384 .

16.     همکار در (( طرح راهکارهای توسعه بخش بازرگانی و ساماندهی هسته های مطالعاتی استانها))، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و وزارت بازرگانی، مدیریت پژوهشهای استانی، 1384.

17.   همکاری در طرح پژوهشی  تالیف دایره المعارف بزرگ روستاهای مناطق جنگزده دفاع مقدس ،   مجری دکتر پور احمد، پژوهشکده دانشگاه تهران و بنیاد حفظ آثار وارزشهای هشت سال دفاع مقدس ،1380 و 1381 .

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایانامه

نام دانشجو

سال

دانشگاه

 

راهنمایی

اکوتوریسم و توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی شهرستانکوهرنگ)

عباس سلحشور

1390

مرکز شهرکرد

راهنمایی

مکانیابی بهینه صنایع معدنی در مناطق روستایی ( مورد :نواحی روستای شهرستان مبارکه)

طاهره کریمی

1390

مرکز شهرکرد

راهنمایی

بررسی نقش کار آفرینی اکوتوریسم در توسعه پایدارروستایی(مطالعه موردی شهرستانایذه)

مینا زارع

1391

مرکز شهرکرد

مشاوره

بررسی نقش جاذبه ها و توانمندی های گردشگری شهرستان بویر احمد درجذب گردشگران

علی عسگر وحیدی راد

1391

مرکز شهرکرد

مشاوره

نقش مدیریت نوین روستایی در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردیشهرستان بهمئی)

ابولحسن جشیری زاده

1391

مرکز شهرکرد

راهنمایی

ارزشیابی اقتصادی طرحهای هادی روستایی (روستاههای  بخش بن شهرستان شهرکرد)

آیت الله مظفری وانانی

1391

مرکز شهرکرد

مشاوره

بررسی اثرات اقتصادی واجتماعی خشکسالی های دهه اخیر «80» برروستاهای بخش مرکزی شهرستان اصفهان

رویا تیموری

1392

مرکز شهرکرد

مشاوره

بررسی تاثیر بیمه محصولات کشاورزی در وضعیت اقتصادیروستایان

توران قاسمی چالشتری

1392

مرکز شهرکرد

راهنمایی

طراحی روستای پایدار و سازگار با محیط زیست با تاکید بر توسعهگردشگری ( مطالعه موردی دهستان چغاخور)

مجتبی حاتمی

1392

مرکز شهرکرد

مشاوره

الگوی بهینه جهت مکان یابی پارکینک های عمومی در محیط جی ای اس

میلاد مولوی نافچی

1392

مرکز بروجن

راهنمایی

بررسی اثرات گردشگری مذهبی در توسعه پایدار روستایی (مطالعهموردی روستاهای مذهبی شهرستان شهرکرد)

منصور اشگرف

1392

مرکز شهرکرد

راهنمایی

سنجش وارزیابی شاخص های پایداری کشاورزی در شهرستانشهرکرد

سید کمال مهدوی

1392

مرکز شهرکرد

راهنمایی

بررسی تغییر و تحولات کوچ و زندگی عشایردر توسعه مناطق ییلاقی (مطالعه موردی شهرستان فریدونشهر)

رامین زارعی دوست

1392

مرکز شهرکرد

راهنمایی

تحلیل دیدگاه ونگرش روستائیان به بیمهکشاورزی وتأثیر آن در توسعه کشاورزی وروستا (منطقه مورد مطالعه کیار شرقی)

حیدر رئیسی سرتشنیزی

1393

مرکز شهرکرد

مشاوره

تحلیل فضایی و سازماندهی مراکز بهداشتی - درمانی شهرکرد

فرهاد علائی فرادنبه

1392

مرکز بروجن

مشاوره

بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی اجتماعی عشایر   اسکان یافته و اسکان نیافته استان

فرزاد محمودیان

1393

مرکز شهرکرد

سوابق اجرایی

-        مدیر پژوهشی دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری( به مدت 2 سال)

-        دبیر شورای پزوهشی دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری

-        مدیرگروه رشته جغرافیا دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد

-    عضو گروه پژوهشی بازاریابی و تبلیغات گردشگری پژوهشکده گردشگری ، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ایران ، 1387.

-        دبیر و عضو هیئت موسس سازمان غیر دولتی (( موسسه مطالعات و تحقیقات استراتژیک توریسم))،  .1385 تا کنون.

-     کارشناس و پ‍‍ژوهشگر بخش مطالعات استانی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی به مدت یکسال از تاریخ 2/11/1383 تا 2 /11/1384 .

-        کارشناس و پ‍‍ژوهشگر دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا به مدت دو سال 1385 تا 1387.

سایر

v      آشنایی با نرم‌‌افزارهای کامپیوتری و سیستمهای مرتبط با داده‌‌های ماهواره‌‌ای :


 - آشنایی با نرم‌‌افزارهای نقشه کشی ،  سیستم اطلاعات جغرافیایی و  پردازش تصاویر ماهواره‌‌ای:

* e. g: Auto CAD 2000, & Auto CAD MAP 2000i ,:Arcgis Arc/info, Arcveiw, & R2V

-         * e. g. Word , Excel, SPSS, Sup. Cul. 5, & ...

 

 

v      موضوعات مورد علاقه:

توسعه و عمران شهری، روستایی و منطقه ایی.

توسعه پایدار (Sustainable  Development )،

 برنامه ریزی توریسم و  توریسم روستایی Tourism )( Rural ،

 سیستم های اطلاعات جغرافیایی پویا)Mobile& Web base GIS(،

 فقر روستایی و آسیب شناسی مسایل  روستایی ،